Müslüman Ahmediye Cemaati nedir?
Müslüman Ahmediye Cemaati, Vadedilen Mehdi ve Mesih Hazreti Mirza Gulam Ahmed tarafından 1889 yılında Allah-u Teâlâ’nın emrine göre kuruldu. Müslüman Ahmediye Cemaati bugün dünyanın 210 dan fazla ülkesinde İslamiyet’i yaymaya çalışmaktadır. Birçok ülkede bu cemaatin merkezleri, camileri, okul ve hastaneleri vardır. Bu cemaat Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in doğruluğunu ve yüceliğini, İslamiyet’in gerçekliğini ispat eden dini kitaplar yayınlamakta, dini gazete ve dergiler çıkarmaktadır. Bu cemaatin çabaları sonucu Kur’an-ı Kerim 75’den fazla dile tercüme edilerek yayınlanmış ve bu çalışmalar halen devam etmektedir. Böylece İslamiyet’in Sesi Müslüman olmayan birçok ulusa duyurulmuştur. İslamiyet’i yayma seferberliği içinde televizyon ve radyodan da istifade edilmektedir. Bu cemaatin en halisane bir şekilde İslamiyet’e yaptığı hizmetler, yalnız iyi niyetli Müslümanlar tarafından değil; gayrı Müslimler tarafından bile methedilmiştir.

"İslam Ahmediyet'in Sesi" nedir?
21. Yüzyılda İslamiyet‘in gerçek öğretisini Türkçe bilen İnsanlara ulaştırmak için kurulmuş bir radyodur.